Småfellesskap

Smågrupper for voksne
Fruenspirene
For kvinner. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Kontaktperson: Oddrun Harnes, mobil: 481 11 779

Hellsgutane
For menn. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Leder: Terje Olav Harnes, mobil: 971 74 633.

Konaka
For menn. Samles annenhver tirsdag kl. 19.30.
Leder: Tormod Kiplesund, mobil: 932 94 829.

Stjørdal kvinneforening
For kvinner. Samles annenhver tirsdag kl. 19.30.
Leder: Åse Bliksås, mobil: 996 11 349

Forsamlingen generelt
nlmstjordal@gmail.com