NLM Stjørdal kalender

  • God Søndag
    8. august 2021  11:00 - 12:30

  • God Søndag
    15. august 2021  11:00 - 12:30

  • Konfirmasjonsgudstjeneste
    29. august 2021  11:00 - 12:30