NLM Stjørdal forsamling

Vi er et kristent fellesskap som arrangerer gudstjenester på Stjørdal Bedehus og bibelgrupper/smågrupper i hjemmene.

Forsamlingen er tilknyttet NLM Norge.

MENIGHETSFELLESSKAPET GOD SØNDAG
BARN OG UNGDOM
STJØRDAL BEDEHUS

Hjertelig velkommen inn i fellesskapet!